آخرین نشست هم اندیشی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی آروند ۱و

آخرین نشست هم اندیشی اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس غیر دولتی آروند ۱و ۲

با حضور نماینده دبیران مدارس و مدیران و معاونین
موضوع بررسی و نقد برنامه های اجرا شده و ارائه راهکارهای لازم
بررسی و نقد و مصوب نمودن برنامه های سال آینده

از حضور فعال اعضای محترم جلسه تقدیر و تشکر می گردد.
چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 18.30 الی 21

 

دیدگاهتان را بنویسید