برنامه ایام قرنطینه دبیرستان آروند 1

دانش آموزان عزیز طبق برنامه در ایام قرنطینه کرونا در کلاسهای مجازی شرکبرنامه ایام  تعطیلات کرونا نموده و به فعالیتهای معلمین پاسخ دهند.

دیدگاهتان را بنویسید