بوم مدل کسب و کار اردوی ۵۴ ساعته اموزش کسب و کار در استارتاپ ویکند دانش اموزی

بوم مدل کسب و کار
اردوی ۵۴ ساعته اموزش کسب و کار در
استارتاپ ویکند دانش اموزی

 

دیدگاهتان را بنویسید