تبریک افتخار آفرینی دانش آموزان توانمند آروند

درود و  تبریک به دانش آموزان آروند که مانند همیشه خوش درخشیدند🌹🌹🌹🌹🌹🌹

۱_دانش آموز قدرتمند جناب آقای امیرحسین بخشعلی زاده پایه هشتم دربخش انشای نماز رتبه سوم شهرستان

۲_دانش آموز توانمند جناب آقای سجاد روح بخش پایه نهم دربخش انشای نماز رتبه سوم شهرستان

دیدگاهتان را بنویسید