تحویل مدارک تحصیلی پایه نهم از امروز سه شنبه 24 تیرماه

مدارک دانش آموزان نهم ( برگه های هدایت تحصیلی ، کارنامه و پرونده ) آماده تحویل می باشد.
مدارک با شرایط زیر تحویل می گردد.
1- داشتن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی
2- پرونده تحویل پدر دانش آموز می گردد.
3- تسویه حساب با کلیه بخشهای مدارس غیر دولتی آروند
4- داشتن کارت ملی و مدرک شناسایی معتبر برای ولی الزامیست
با سپاس
کمیته تحویل مدارک دانش آموزی

دیدگاهتان را بنویسید