تحویل پرونده دانش آموزان نهم در عصر

به منظور رفاه حال والدین محترم و دانش آموزان عزیز پرونده های تحصیلی و فرم های هدایت تحصیلی پایه نهم روز شنبه عصر از ساعت 20 الی 21 در مدرسه تحویل می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید