حضور دانش آموزان فعال و توانمند آروند در استارتاپ ویکند فناوری استان

کسب عناوین برتر استارتاپ ویکند فناوری استان توسط دانش آموزان توانمند آروند و تیم شایسته تقدیر

دیدگاهتان را بنویسید