خدمات پیگیری آموزشی آروند برای یک سال تحصیلی دانش آموزان توانمندش

خدمات پیگیری آموزشی آروند برای یک سال تحصیلی دانش آموزان توانمندش

 • برنامه ریزی بر مبنای توانمندی دانش آموز با هدف خود اتکایی
 • برگزاری جلسات مشاوره ای انگیزشی گروهی
 • برگزاری جلسات مشاوره ای و انگیزشی فردی
 • آموزش برنامه ریزی و نقد و تحلیل برنامه هفتگی دانش آموز ( 25 جلسه فردی )
 • برگزاری جلسات چگونگی همراهی والدین (5 جلسه )
 • ارائه مطالب زیر بنایی و مشاوره فردی و درسی در امور (2 جلسه)

** آموزش روشهای مطالعه دروس مختلف

** آموزش روشهای خلاصه نویسی و تند خوانی

** تحلیل کارنامه آزمونهای آزمایشی

**  آموزش نحوه مدیریت آزمون ها و سبک های تست زنی

**  آموزش نحوه تحلیل آزمون

**  آموزش چگونگی کنترل مدیریت زمان ، کاهش استرس و افزایش تمرکز و دقت در آزمونها

**  معرفی رشته های درسی  تحصیلی و رشته های ادامه تحصیل در دانشگاه

** بودجه بندی و برنامه ریزی برای موفقیت در دروس بر اساس اهمیت دروس و ضرایب

 • برنامه ریزی برای جمع بندی دروس و کلاسهای تقویتی مورد نیاز در پایان دوره
 • پیگیری روند پیشرفت دانش آموز با کمک مشاور و پاسخ به سوالات
 • تکمیل کتاب کارهای ریاضی , علوم و فارسی و عربی و مطالعات علوی
 • تهیه و کار کتاب تست 32 استان برای پایه نهم
 • برگزاری جلسات حضوری و هفتگی پیگیر آموزشی  با دانش آموز به منظور بررسی پوشه گزارش کار دانش آموز

دیدگاهتان را بنویسید