خودارزیابی Selfassessment

خودارزیابی (Selfassessment)

تعریف خود ارزیابی   (Selfassessment) : برای اینکه بتوانیم به صورت اثربخش و با چشمانی باز برای سازمان خویش برنامه ریزی کنیم و با قاطعیت جایگاه آینده سازمان را به تصویر بکشیم ، باید بدانیم در کجا و در چه جایگاهی قرار داریم. برای رسیدن به این مقصود یکی از روشهایی که می تواند بسیار مفید ، کارآمد و موثر واقع گردد ، اجرا فرایند خود ارزیابی است. خود ارزیابی یک فرآیند منظم ، سیستماتیک و فراگیر در سطح سازمان بوده که همچون آینه ای تمام نما ، رهبران را برای دستیابی به شناختی جامع و فراگیر از سازمان یاری می نماید. الگوهای متعددی برا ی استقرار فرآیند خود ارزیابی در سطح سازمان وجود دارند که با توجه به فرهنگ سازمانی می توانند انتخاب شده و به کار گرفته شوند.

 

مهم‌ترین مزایا خودارزیابی

 • تعیین و شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های بهبودچ
 • ایجاد یک رویکرد ساخت‌یافته و مبتنی بر واقعیت  تا سازمان توسط آن به‌درستی خود را شناخته و ارزیابی نماید
 •  ایجاد زبان مشترک و چارچوب مفهومی در شیوه مدیریت و انجام بهبودها در سازمان.
 • آموزش مفاهیم تعالی به کارکنان و مدیران.
 • مشارکت و دخیل نمودن کارکنان را در تمامی سطوح و کلیه واحدها و فرآیندها.
 • ارزیابی کلان و جزئی سازمان به شیوه ای هماهنگ و ساخت‌یافته.
 • شناسایی و اشاعه تجربیات مفید در سازمان.
 • مقایسه سازمان با سایز سازمان‌ها (الگوبرداری)
 • هماهنگ و یکپارچه نمودن اقدامات خودجوش برای بهبود عملیات روزمره سازمان.
 • بهبود در توسعه استراتژی و برنامه
 • جاری سازی روحیه قدردانی از  پیشرفت‌های مناسب در بهبود سازمان و نتایج برجسته عملکردی.

فرآیند خودارزیابی تعالی ، یک رویکرد ساخت‌یافته می‌باشد،سازمان هایی که  خودارزیابی را برای  شناخت سازمان خود و تعیین فرصت‌های بهبود انتخاب می‌نمایند فقط می‌توانند از مزایای خودارزیابی تعالی بهره مند شوند
خودارزیابی تعالی باید به‌صورت دوره ای  با یکی از روش‌های خودارزیابی تعالی، اجراء شود. عموماً سازمان در سال اول خودارزیابی از روش خودارزیابی پرسشنامه کارگاهی استفاده می‌نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید