راهکارهایی برای افزایش حافظه

راهکارهایی برای افزایش حافظه

 

🔹یکى از محرک‏هاى تقویت و تولید کننده جرقه حرکت حافظه ، علاقه است.

🔹به یاد آوردن چیزهایى که به آنها علاقه داریم، همیشه آسان‏تر از به خاطر آوردن چیزهایى است که مورد علاقه ما نیستند.

🔹یکى از روان شناسان متخصص حافظه مى‏گوید: نیروى حافظه ، بستگى زیادى به علاقه دارد. او هر روز صبح از کارهایى که مى‏خواهد انجام دهد، فهرستى ذهنى تهیه می کند و می گوید نکته مهم این است که اتصال‏هاى یاد آورنده ذهنى، ما را مجبور کنند در لحظه مناسب، به آن چیزها علاقه‏ مند شویم.

🔹به عبارت ساده ‏تر، تداعى، باعث ایجاد علاقه می شود.

🔹براى به خاطر آوردن هر چیز جدید، آن چیز باید با چیز دیگرى مربوط شود که از قبل آن را می شناسیم یا آن را به راحتى به خاطر میاوریم.

دیدگاهتان را بنویسید