مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره نوجوان خوارزمی

مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره نوجوان خوارزمی / 22 نفر از مجموع 106 نفر آروندی بودند.

دیدگاهتان را بنویسید