نشست تخصصی انجمن های مجتمع آروند

درود بر تلاش و  همت والایتان.
سپاس از حضور گرم و صمیمی و اگاهانه دبیران گرانقدر آروند

انجمن ریاضی  
خانم ها علیزاده و لاله وان خانم قاسمیان
آقایان ناصری، کیوان و دکتر قلی زاده

انجمن علوم تجربی
خانم ها عصمت دار، عمرانی ولشکریان
آقایان نوری، سعادتی و قاسمی

انجمن فناوری و رباتیک
خانم ها شادکانلو، نظام پور و شفیعی
آقایان محمدی و سبزپری

انجمن های عملی ادبیات فارسی
خانم ها میرنیا  و ابراهیمی
و آقایان صادقی و انصاری

انجمن علوم اجتماعی
خانم ها صفار و اصغری
آقای ملکی

انجمن قرآن و پیام های آسمانی و عربی  
خانم ها رستگار و اکبرزاده
آقایان یوسفی، صفایی و نیک فهم

انجمن زبان انگلیسی  
خانم ها  حسینی و رضازاده و
آقای اسدی

انجمن هنر
خانم میرزایی و
آقای خیرآبادی

[quote]با امید به اینکه بتوان آنچه به زبان رانده و روی کاغذ می آوریم،  عملی نماییم.[/quote]

[metaslider id=211]

دیدگاهتان را بنویسید