نرم افزار محاسبه نمرات در هدایت تحصیلی

رشته ماده درسی نمره پایانی نوبت دوم هفتم نمره پایانی نوبت دوم هشتم نمره پایانی نوبت دوم نهم حدنصاب لازم حدنصاب کسب شده وضعیت حداقل نمره مورد نیاز در پایه نهم وضعیت نهایی محاسبه
علوم تجربی علوم 14  
ریاضی 13
ریاضی و وفیزیک ریاضی 14  
علوم 13
علوم انسانی ادبیات قرائت فارسی 14  
املا
نگارش
عربی 12
مطالعات 13
معارف و علوم اسلامی ادبیات قرائت فارسی 12  
املا
نگارش
عربی 13
معارف اسلامی 14
فنی و حرفه ای ریاضی 10  
علوم 10
کارو فناوری 12
فرهنگ و هنر 12
کاردانش ریاضی 10  
علوم 10
کارو فناوری 12
فرهنگ و هنر 12

توسعه بدست mey3am_m

پیش ثبت نام آنلاین دبیرستان های غیر دولتی دخترانه و پسرانه آروند (دوره اول متوسطه) شیروان