همایش خلاقیت و ایده پروری


کانون بنیاد نخبگان استان
پارک علم و فناوری
مرکز رشد شیروان
کانون شکوفایی خلاقیت کودکان و نوجوانان فراهت شیروان
دبیرستان غیر دولتی آروند ۲ و ۱
دبیرستان نمونه ایمان
دبیرستان دخترانه سما و
دانش اموزان توانمند و خلاق
سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷☝️☝️☝️

دیدگاهتان را بنویسید