کسب مقام سوم تیمی شهرستان در مسابقات شطرنج

کسب مقام سوم تیمی شهرستان در مسابقات شطرنج آقایان کاظمیان ، کشاورز ،دلیرباز، وقاری ، محمدیان را تبریک عرض می نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید