آزمون بزرگ علوی (بورسیه و ورودی) ویژه پایه های ششم, نهم, دهم و یازدهم روز پنجشنبه 27 خرداد