درباره آروند

کاری که آروند شروع کرده بدون توجه به عملکرد سایرین و برنامه ها و سیاست هاست.

آنچه که تیم فکر می کند می تواند برای دانش آموزان و آینده آنها مفید است، به اجرا خواهد گذاشت  و در این مسیر از همه  افراد،  ارگانها و نهادها بهره خواهد برد.
ضمنا آروند با ارائه برنامه های خود در این گروه،  جلسات مدیران، سایت مدارس اروندو پاور معرفی آروند زمینه را برای فعالیت سایرین نیز فراهم آورده و مشاوره ها و کمک های لازم را به دیگر دوستانی که مایلند متفاوت فکر و عمل کنند، ارائه دهد.
تیم ورک آروند آماده فرهنگ سازی در این زمینه در شهرستان شیروان است.

دبیرستانهای غیر دولتی دخترانه و پسرانه آروند شیروان